www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2012


Warto metody Real-Time PCR w detekcji Toxoplasma gondii w prbkach krwi pacjentw z toksoplazmoz ocznPiotr P. Nowak

Agata Pietrzyk

Tomasz Gosiewski

Jacek Czepiel

Magdalena Kosowicz

Piotr B. Heczko

Usefulness of Real-Time PCR method for detection

of Toxoplasma gondii in blood samples from patients with ocular toxoplasmosis

Streszczenie

Toksoplazmoza jest niebezpieczn inwazj pasoytnicz, wywoywan przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Jedn z powaniejszych postaci klinicznych toksoplazmozy jest posta oczna. Celem ...... chce wiedziec wiecej ...MRSA: may, rzadki, ale stale aktywny? Nowoci w zakresie diagnostyki i leczeniaPiotr Kochan

 

MRSA: minor, rare but still active? Novel diagnostic and treatment strategies

Streszczenie

Zakaenia metycylinoopornym gronkowcem zocistym nale do najczstszych zakae bakteriami lekoopornymi. Lekooporno gronkowca jest szczegóowo opisana w literaturze medycznej. W artykule przedstawiono obecn sytuacj epidemiologiczn na wiecie oraz nowoci w zakresie diagnostyki, postpowania eradykacyjnego oraz leczenia ...... chce wiedziec wiecej ...