www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Bezporednie metody oznaczania wraliwoci bakterii na antybiotyki – moliwoci i ograniczeniaDirect antibiotic susceptibility methods – possibilities and limitation

Beata Kowalska-Krochmal Izabela Dolna

Streszczenie

W zakaeniach zagraajcych yciu czas wprowadzenia celowanej, optymalnej dla chorego terapii jest bardzo wany i moe decydowa o powodzeniu leczenia. Konwencjonalna diagnostyka mikrobiologiczna umoliwia uzyskanie wyniku dopiero po trzech dniach, co zmniejsza szanse na osignicie sukcesu terapeutycznego. Dlatego wane i cenne s prby ...... chce wiedziec wiecej ...