www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2007


METODY LABORATORYJNE STOSOWANE W DIAGNOSTYCE ZARAE POWODOWANYCH PRZEZ TRICHOMONAS VAGINALISLABORATORY METHODS USED IN DIAGNOSIS OF INFECTIONS CAUSED BY TRICHOMONAS VAGINALIS

mgr Grayna Kumik

Centralne Laboratorium Analityczne SPZZOZ w Nisku

dyrektor naczelny: Stanisaw Krasny

Adres do korespondencji:

Grayna Kumik,Centralne Laboratorium Analityczne SPZZOZ ul. Kociuszki 1

37–400 Nisko, grazynakumik@gmail.com,tel. (15) 841 67 73

Streszczenie

Trichomonas vaginalis to kosmopolityczny pierwotniak, ktry jest czynnikiem etiologicznym jednej ...... chce wiedziec wiecej ...