www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2013


Znaczenie jelitowej mikrobioty dla zachowania zdrowiaMarian Binek, Dorota Chrobak, Magdalena Rzewuska, Magdalena Kizerwetter-wida

The role of intestinal microbiota in the health maintenance

Streszczenie

Jelitowa mikrobiota stanowi zoony system ekologiczny, którego przedstawiciele w wyniku indukcji okrelonych genów gospodarza reguluj i wpywaj na wiele fizjologicznych jego funkcji, w tym utrzymywanie homeostazy, ksztatowanie odpowiedzi immunologicznej itp. Zdrowe organizmy ...... chce wiedziec wiecej ...Wiedza studentw medycyny i innych kierunkw Collegium Medicum UJ w zakresie probiotykwPiotr Kochan, Magorzata Bulanda

Knowledge on probiotics presented by medical and other students of the Jagiellonian University Medical College

Streszczenie

Zainteresowanie ywymi drobnoustrojami, które podane w odpowiedniej liczbie wywieraj korzystny wpyw na zdrowie gospodarza, wzrasta od lat 90. ubiegego stulecia. Drobnoustroje te s stosowane w preparatach noszcych miano suplementów diety oraz dodawane do ywnoci, w tym ...... chce wiedziec wiecej ...