www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2012


Probiotyki w zapobieganiu martwiczego zapalenia jelit u noworodkw urodzonych przedwczenieIwona Sadowska-Krawczenko


Probiotics for prevention of necrotizing enterocolitis of preterm infants

Streszczenie

Martwicze zapalenie jelit jest najczstszym stanem nagym przewodu pokarmowego u noworodków urodzonych przedwczenie. W tej grupie pacjentów wystpuje z czstoci 5–10% i wie si z wysok miertelnoci. Czynnikiem sprzyjajcym powstaniu tego schorzenia jest midzy innymi kolonizacja przewodu pokarmowego patogenn flor ...... chce wiedziec wiecej ...Rola Bacillus coagulans w leczeniu chorb przewodu pokarmowegoMieczysawa Czerwionka-Szaflarska

Julia Gawryjoek


The role of Bacillus coagulans in treatment of digestive tract diseases

Streszczenie

Bacillus coagulans (Lactobacillus sporogenes) jest Gram(+) laseczk, która w nieprzychylnych warunkach moe wystpowa w formie przetrwalnikowej. Ze wzgldu na wyjtkowe cechy tej bakterii,

tj. moliwo metabolizowania wglowodanów do kwasu mlekowego oraz du odporno na wahania pH i ...... chce wiedziec wiecej ...Probiotyki w zapobieganiu chorobom infekcyjnym drg oddechowych u dzieci. Co mwi dane naukowe?Hanna Szajewska

Probiotics for preventing respiratory tract infections in children. What is the evidence?

Streszczenie

Celem artykuu byo podsumowanie wyników bada z randomizacj (lub ich metaanaliz) na temat skutecznoci klinicznej probiotyków w zapobieganiu chorobom infekcyjnym dróg oddechowych u dzieci. W tym celu przeszukano komputerow baz pimiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Library (do padziernika 2012 r.). Wyniki ...... chce wiedziec wiecej ...