www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2011


Rola probiotykw w utrzymaniu rwnowagi ekosystemu pochwyThe probiotics’ role for keeping right vaginas ecosystem

Jan Kotarski

Dorota Morawska

Jarosaw Danio

Norbert Stachowicz

Streszczenie

Na ekosystem pochwy skadaj si wszystkie znajdujce si w niej mikroorganizmy oraz produkty ich metabolizmu, a take inne elementy stanowice wydzielin pochwow. Jeli w wyniku oddziaywania czynnikw endogennych lub egzogennych dochodzi do zmiany rodowiska pochwy, nastpuje zachwianie caej biocenozy pochwy. Stosowanie ...... chce wiedziec wiecej ...Saccharomyces boulardii – znaczenie dla ochrony przewodu pokarmowego dzieciProtective role of Saccharomyces boulardii in the gastrointestinal tract in children

Piotr Albrecht

Maria Kotowska

Streszczenie

W artykule przedstawiono mechanizmy dziaania Saccharomyces boulardii oraz wyniki bada klinicznych i metaanaliz dotyczcych roli tych drody w leczeniu i zapobieganiu biegunce zakanej, poantybiotykowej, podrnych, biegunce towarzyszcej ywieniu pozajelitowemu i zakaeniu wywoanemu przez HIV, a take efekty wspomagania eradykacji H. pylori ...... chce wiedziec wiecej ...Rola prebiotykw w zapobieganiu i leczeniu biegunkiRole of prebiotcs in prevention and treatment of diarrhea

Agnieszka Krzywicka

Streszczenie

Korzystne oddziaywanie bakterii probiotycznych na organizm ludzki zostao udowodnione w licznych badaniach naukowych. Wydaje si, e podobny skutek ma spoywanie ywnoci zawierajcej skadniki zdolne do stymulowania rozwoju dobroczynnych bakterii jelitowych. Zwizki takie s okrelane jako prebiotyki. Artyku podsumowuje informacje dotyczce roli prebiotykw w zapobieganiu i ...... chce wiedziec wiecej ...