www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2010


Zastosowanie probiotykw w zaburzeniach czynnociowych jelitProbiotics in functional intestinal disorders

dr med. Wojciech Pieniek

Streszczenie

Zesp jelita nadwraliwego i zaparcia czynnociowe s czstymi schorzeniami o wieloczynnikowym, niezdefiniowanym precyzyjnie tle. Terapia tych schorze ma charakter objawowy i przewleky. Oprcz rnych metod leczenia bierze si pod uwag rwnie stosowanie probiotykw. Prowadzone dotychczas badania kliniczne potwierdzaj czciow skuteczno wybranych szczepw probiotycznych w ...... chce wiedziec wiecej ...