www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2008


PROBIOTYKI,PREBIOTYKI I SYNBIOTYKI W ZAPOBIEGANIU ALERGIIPROBIOTICS, PREBIOTICS, AND SYNBIOTICS FOR ALLERGY PREVENTION

prof. dr hab. med. Hanna Szajewska

II Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego wWarszawie

Streszczenie

W artykule podsumowano wyniki bada z randomizacj oceniajcych skuteczno kliniczn probiotykw, prebiotykw i synbiotykw w zapobieganiu chorobom alergicznym. W celu identyfikacji oryginalnych publikacji przeszukano komputerow baz pimiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Library (do sierpnia ...... chce wiedziec wiecej ...