www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2004


WSTPPrzedstawiam Pastwu pierwszy w tym roku numer „Zakae”. Mam nadziej, e podzielacie Pastwo moj opini, i dziki dobrze skoordynowanej pracy redakcji i wydawcy, czasopismo staje si ciekawsze i coraz lepsze merytorycznie. Dlatego nie satysfakcjonuje nas pozycja „Zakae” osignita w rankingu polskich czasopism medycznych, prowadzonym przez Komitet Bada Naukowych jako „Index Copernicus”. Dotyczy ona jeszcze okresu sprzed wprowadzenia nowej linii ...... chce wiedziec wiecej ...