www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


CIʯKIE, UKADOWE ZAKAENIA GRZYBICZE W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPIISEVERE DISSEMINATED FUNGAL INFECTIONS IN THE INTENSIVE CARE UNITS

prof. dr med. Ewa Karpel

Streszczenie

Czsto wystpowania infekcji grzybiczych u krytycznie chorych wzrasta w ostatnich dekadach. W oddziaach intensywnej terapii (OIT) wystpuj one najczciej w postaci inwazyjnej kandydiazy ze miertelnoci sigajc 40–50%. Inwazyjna kandydiaza moe przebiega w bardzo rnych postaciach klinicznych: kandydemii, rozsianej grzybicy, grzybicy narzdw ...... chce wiedziec wiecej ...DLACZEGO PIELGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA W POLSKIM SZPITALU NIE JEST W STANIE SPROSTA NAOONYM NA NI OBOWIZKOM?WHY EPIDEMIOLOGICAL NURSE IS NOT ABLE TO BE

EQUAL WITH HER DUTIES AT THE POLISH HOSPITAL?

mgr Anna Szczypta

mgr Edyta Synowiec

Streszczenie

Pielgniarstwo epidemiologiczne jest jedn z dziedzin pielgniarstwa, ktre rozwija si szybko w ostatnich latach. Niniejszy artyku dotyczy zagadnie zwizanych z rol i zadaniami polskiej pielgniarki epidemiologicznej. Prezentuje zarwno kwalifikacje, zakres obowizkw, odpowiedzialnoci jak i uprawnie osoby pracujcej na ...... chce wiedziec wiecej ...BAKTERYJNE ZAKAENIA SZPITALNE U NOWORODKWBACTERIAL NOSOCOMIAL INFECTIONS IN NEWBORNS

dr med.Jolanta Czyowska

Streszczenie

Praca dotyczy 69 891 noworodkw z oddziaw niezabiegowych 120 polskich szpitali, w tym 1648 z zakaeniami szpitalnymi. Noworodki podzielono na urodzone o czasie i wczeniaki, z obciajcym wywiadem okooporodowym i bez takiego wywiadu oraz zalenie od urodzeniowej masy ciaa. Zbadano zwizek midzy czynnikami obciajcymi, dziaajcymi na pd w czasie ciy, charakterem porodu i stanem ...... chce wiedziec wiecej ...ZNACZENIE ZAKAE ROTAWIRUSOWYCH W PRAKTYCE AMBULATORYJNEJ I KLINICZNEJ ORAZ MOLIWOCI PROFILAKTYKITHE SIGNIFICANCE OF ROTAVIRUS INFECTIONS FOR OUTPATIENT SETTINGS AND CLINICAL PRAXIS- THE NEED AND POSSIBILLY OF PREVENTION

DR MED.Leszek Szenborn

Streszczenie

Zakaenia rotawirusowe s wiodc przyczyn nieytw odkowo-jelitowych u najmodszych dzieci, wan przyczyn miertelnoci w krajach rozwijajcych si oraz hospitalizacji w krajach rozwinitych. Skutki zakae rotawirusowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, poza miertelnoci, s podobne do ...... chce wiedziec wiecej ...