www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2003


Status laboratoriw
Z Ann Przondo-Mordarsk rozmawia Adam Wojciechowski
Status laboratoriw
Z Ann Przondo-Mordarsk rozmawia Adam Wojciechowski

Co wyrnia X Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakae Szpitalnych spord poprzednich?
– To, e wikszo wykadw przedstawiali profesorowie, lekarze klinicyci. Warto to podkreli, gdy zakaenia szpitalne przez dugi czas byy w Polsce czym ukrywanym. Co prawda laboratoria mikrobiologiczne wykryway szczepy, zakaonym pacjentom podawano antybiotyki, jednak w oficjalnych wykazach nie byo informacji ...... chce wiedziec wiecej ...