www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2013


Normy i zasady izolacji pacjentw jako wany cel programu kontroli zakaeBeata Ochocka, Jadwiga Joko-Ochojska

Standards and rudiments of patients isolation

as the most important infection control program purpose

Streszczenie

W ostatnich latach powanym zagroeniem pacjentów leczonych w placówkach szpitalnych s zakaenia szpitalne, czyli zespoy rónych chorób bardzo czsto wywoywanych przez patogeny o zoonych mechanizmach opornoci na antybiotyki. Patogeny te atwo si ...... chce wiedziec wiecej ...czniki bezigowe zabezpieczajce cewniki naczynioweMagorzata Symonides, Marta Fortuna, Beata Jagielska

Needleless connectors for the protection

of vascular access devices

Streszczenie

W pracy opisano budow czników bezigowych oraz przedstawiono najwaniejsze zasady ich uytkowania. Szczególnie dokadnie omówiono kwesti zapobiegania zakaeniom odcewnikowym podczas stosowania czników. Autorki zwracaj uwag na powszechnie popeniane bdy wynikajce z ...... chce wiedziec wiecej ...