www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2013


Kaniulacja naczy ylnych obwodowych - ocena ryzyka. Krytyczne punkty kontroli w procedurze kaniulacjiMaria Budnik-Szymoniuk, Agnieszka Pluta, Wiesawa Kujawa, Paulina Paka

Peripheral venous cannulation - risk assessment.

The critical control points in the procedure of cannulation

Streszczenie

Kaniulacja obwodowych naczy ylnych naley do zabiegw najczciej przeprowadzanych przez personel medyczny, szczeglnie pielgniarki, poone i ratownikw inwazyjnych, dotyczy bowiem okoo 80% hospitalizowanych pacjentw. Zabieg kaniulacji naczy ...... chce wiedziec wiecej ...Wybr bezigowego zcza do terapii doylnej, najlepiej zapobiegajcego odcewnikowym zakaeniom krwiWilliam R. Jarvis

Choosing the Best Design for Intravenous Needleless Connectors to Prevent Catheter-related Bloodstream In...... chce wiedziec wiecej ...