www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2012


Zakaenia w ywieniu dojelitowymAnna Zmarzy

Zakaenia w ywieniu dojelitowym

Infections in enteral nutrition 

Streszczenie

ywienie dojelitowe jest stosowane u chorych, którzy wymagaj wsparcia ywieniowego. Czsto wystpuj w tej procedurze zanieczyszczenia diety, kolonizacje osprztu do podawania i zgbników oraz zakaenia kanau gastrostomii typu PEG. Szczególnie wane jest systematyczne szkolenie personelu uczestniczcego w terapii. Suy to ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia zwizane z ywieniem pozajelitowymAnna Zmarzy

Zakaenia zwizane z ywieniem pozajelitowym

InfectioNs complications of parenteral nutrition

Streszczenie

Zakaenia s czst komplikacj u chorych ywionych pozajelitowo. Zakaenia zwizane z cewnikiem naczyniowym (zakaenia miejsca wprowadzenia, tunelu, kolonizacje odcewnikowe zakaenia krwi czy zakaenia uogólnione) nadal nale do najpowaniejszych powika wystpujcych u tych pacjentów. Stae szkolenie personelu ...... chce wiedziec wiecej ...Problem zakae szpitalnych – raport z badania opinii pacjentwAnna Róaska

Problem zakae szpitalnych

– Raport z badania opinii pacjentów

Hospital acquired infections  

– Report from the questionnaire of patients’ opinion

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badania opinii pacjentów na temat czynników wpywajcych na bezpieczestwo hospitalizacji. Badanie przeprowadzono w styczniu 2012 roku na próbie 491 penoletnich ...... chce wiedziec wiecej ...Higiena jamy ustnej w profilaktyce VAPBoena Krymska

Higiena jamy ustnej w profilaktyce VAP

Oral hygiene in the prevention of VAP

Streszczenie

Zakaenie VAP jest istotnym problemem klinicznym i ekonomicznym. Jama ustna stanowi gówny rezerwuar patogenów powodujcych VAP. Kompleksowy program higieny jamy ustnej ma na celu zmniejszenie kolonizacji jamy ustnej, a przez to ograniczenie wystpowania VAP.

Summary

VAP infection is an important clinical ...... chce wiedziec wiecej ...