www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2011


Wyposaenie stanowisk do higieny rkHand hygiene units equipment

mgr Maria Ciuru

Streszczenie

Pracownicy medyczni s zobowizani do czstego mycia i dezynfekcji rk. Aby mycie i dezynfekcja byy skuteczne, naley zapewni pracownikom wysokiej jakoci preparaty do higieny rk, dozowniki do tych preparatw, podajniki do rcznikw, procedury i szkolenie. Pracownicy medyczni powinni przestrzega techniki mycia/dezynfekcji, czasu trwania mycia/dezynfekcji oraz waciwie pielgnowa czsto myte i ...... chce wiedziec wiecej ...Aktywna technologia rci – najnowsze rozwizanie dla placwek medycznych (cz. Ii)Activepure technology rci – the latest solutions

for medical institutions

mgr in. Marcin Chopek

Zapewnienie dopywu czystego oraz zdrowego powietrza to podstawowe zadanie obecnie stosowanych systemw wentylacji. W celu uzyskania wymaganych parametrw jakociowych powietrze nawiewane przez urzdzenia wentylacyjne jest poddawane procesom oczyszczania, w ktrych s stosowane tradycyjne technologie pasywne, oparte na filtrach rnego typu. Jednak badania wykazay, ...... chce wiedziec wiecej ...Porwnanie przeciwdrobnoustrojowej skutecznoci miedzi i srebra, stosowanych w rnych wyrobachComparing Antimicrobial Efficacy of Copper and Silver for Interior Touch Surface

Piotr Jurasz

Informacje podstawowe

Od wielu stuleci s wykorzystywane przeciwdrobnoustrojowe waciwoci srebra i miedzi. Obecnie metale te znajduj zastosowanie w wyrobach uywanych w placwkach opieki zdrowotnej, w przemyle spoywczym, a nawet przez indywidualnych odbiorcw. Istnieje kilka firm produkujcych powoki z jonw srebra stosowane na rnych powierzchniach: od stow ...... chce wiedziec wiecej ...Wytyczne CDC dotyczce zapobiegania zakaeniom krwi zwizanym ze stosowaniem cewnikw, 2011Bezigowe systemy do cewnikw wewntrznaczyniowych

Zalecenia

1. Elementy bezigowe naley zmienia przynajmniej tak czsto jak zestaw do przetaczania. Zmiana czstsza ni co 72 godziny nie przynosi adnych korzyci [39, 187–193]. Kategoria II.

2. W celu zredukowania wskanikw czstoci wystpowania zakae bezigowe czniki naley zmienia nie czciej ni co 72 godziny lub wedug zalece producentw [187, 189, 192, 193]. Kategoria II.

3. W ...... chce wiedziec wiecej ...