www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2011


Naraenie zawodowe personelu pracowni endoskopowych ze szczeglnym uwzgldnieniem czynnikw zakanychThe occupational risk among endoscopy unit staff with particular attention to infectious agents

prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon

Streszczenie

Wykonywanie bada endoskopowych wie si z ryzykiem naraenia personelu pracowni endoskopowych na ich szkodliwe skutki. Szczeglnie istotne jest zagroenie dziaaniem czynnikw zakanych w trakcie wykonywania bada endoskopowych i wynikajca z tego konieczno zapobiegania przenoszeniu si ich ze sprztu ...... chce wiedziec wiecej ...Bezpieczestwo i higiena pacjenta w szpitalu i na sali operacyjnejPatient’s safety and hygiene in hospital and operating theatre

mgr Maria Ciuru

Streszczenie

Zakaenia szpitalne towarzysz procesowi leczenia pacjenta. Istnieje wiele przyczyn zakae: sam chory, procedury medyczne zwizane z jego leczeniem i zabiegi operacyjne oraz personel medyczny. Niektrych infekcji nie mona unikn. Wiele zakae zaley od higieny pacjenta i jego najbliszego otoczenia. Zadaniem pielgniarek jest zapewnienie higienicznych warunkw ...... chce wiedziec wiecej ...Bezpieczestwo terapii infuzyjnej w aspekcie zapobiegania zakaeniom w szpitaluThe safety of infusion therapy from the point of view of prevention the infections in the hospital

mgr Maria Budnik-Szymoniuk

mgr Agnieszka Pluta

mgr Wiesawa Kujawa

dr n. med. Kamila Faleczyk

mgr Arnika Wiliska

Streszczenie

Terapia doylna jest procedur najpowszechniej stosowan w zakadach opieki zdrowotnej, szczeglnie w szpitalach, dotyczy bowiem 60% pacjentw leczonych na oddziaach zachowawczych do 100% – w ...... chce wiedziec wiecej ...Aktywna technologia RCI – najnowsze rozwizanie dla placwek medycznychTEKST SPONSOROWANY

ActivePure technology RCI – the latest solutions for medical institutions

mgr in. Marcin Chopek

Jako powietrza, ktrym oddychamy, ma ogromny wpyw na nasze zdrowie. Jednak wikszo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, e zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest duo groniejsze ni zanieczyszczenie powietrza zewntrznego. W celu zapewnienia dopywu czystego powietrza powszechnie stosuje si systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej, ...... chce wiedziec wiecej ...