www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2010


Zakaenia okooporodowe – aspekty mikrobiologicznePerinatal infections – microbiological aspects

prof. dr hab. med. Stefania Giedrys-Kalemba

Streszczenie

Artyku omawia mikrobiologiczne aspekty zakae okooporodowych u matki i dziecka. Przedstawione s czynniki etiologiczne zakae, do ktrych dochodzi za porednictwem krwi (przez oysko), drog wstpujc, w czasie porodu i po porodzie, a take moliwoci zrnicowanej i wielokierunkowej diagnostyki mikrobiologicznej i trudnoci w tym zakresie oraz ...... chce wiedziec wiecej ...Aspekty prawne i ekonomiczne zwizane z problematyk przestrzegania zasad bezpieczestwa i higieny pracy personelu medycznego szpitalamgr Radosaw Harasim

Zasady bezpieczestwa i higieny pracy obowizujce w zawodzie pielgniarki i poonej ze wzgldu na szczeglny charakter tej pracy (m.in. bezpieczestwo epidemiologiczne) powinny stanowi przedmiot regulacji prawnych jasno iprecyzyjnie okrelajcych zarwno obowizki pracodawcy (szpitala), jak i uprawnienia pracownika. Porwnujc tzw. prawo wsplnotowe UE z prawem polskim, moemy doj do wniosku, e brak jest w naszym prawie wewntrznym szczegowych regulacji ...... chce wiedziec wiecej ...Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielgniarstwa epidemiologicznego w sprawie zapobiegania zakuciom personelu medycznego, wydane w zwizku ze stanowiskiem XV zjazdu delegatw Polskiego Towarzystwa PielgniarskiegoKatowice, 1 marca 2010 r.

1. Wspczesna medycyna, diagnostyka iterapia charakteryzuj si powszechnym stosowaniem metod inwazyjnych, co wie si zkoniecznoci uywania ostrych przedmiotw i narzdzi medycznych przez pracownikw suby zdrowia. Ocenia si, e w Europie dochodzi do miliona zaku ostrymi narzdziami, a ryzyko zawodowe dotyczy ekspozycji na 20rnych patogenw chorobotwrczych.

Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia 40% zakae o etiologii HBV i HCV oraz 2,5% zakae o ...... chce wiedziec wiecej ...