www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2008


Procedury rejestracji i nadzoru wyrobw medycznychRegistration procedures and control over medical devices

mgr Joanna Kilkowska

Urzd Rejestracji Produktw Leczniczych Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych

Streszczenie

W cigu ostatnich kilku lat, a w szczeglnoci po wejciu Polski do Unii Europejskiej, nastpiy istotne zmiany w zakresie dopuszczania do obrotu wyrobw medycznych. Zamiast administracyjnego dopuszczenia pojawiy si deklaracje zgodnoci wystawiane przez wytwrcw, a prawo zostao dostosowane ...... chce wiedziec wiecej ...