www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


ROSZCZENIA PACJENTA – KONSEKWENCJE CYWILNOPRAWNE RAN POWIKANYCHCLAIMS OF PATIENT-CIVIL LEGAL CONSEQUENCES OF WOUNDS COMPLICATED

Streszczenie

W artykule omwiono obowizujce w Polsce zasady odpowiedzialnoci z tytuu ran powikanych. Zasady te ulegay istotnym zmianom w ostatnich latach, co spowodowao zmiany w praktyce sdowej.

Summary

This article is concentrated to polish principles of responsibility for damages which result from injury treatment. These rules gave indeed changes in last years, which caused changes courts' ...... chce wiedziec wiecej ...SZANSA PIELGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCHZ Mirosaw Malar rozmawia Adam Wojciechowski

Rozmawiamy bezporednio po wyborze Pani w kwietniu tego roku na funkcj Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pielgniarek Epidemiologicznych. Gratuluj tego zaszczytu. Czy spodziewaa si Pani tego zwycistwa?

Nie ukrywam, ale od dawna byo to moim marzeniem. Swoj karier zawodow rozpoczam w 1988 roku. Wwczas na stanowisku pielgniarki instrumentariuszki Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii w Katowicach

– Ochojcu, po 10 latach ...... chce wiedziec wiecej ...