www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2006


NORMY CZYSTOCI POWIETRZA I POWIERZCHNI SZPITALNYCHNORMY CZYSTOCI POWIETRZA I POWIERZCHNI SZPITALNYCH

STANDARDS OF CLEANLINESS OF INDOOR AIR AND SURFACES IN HOSPITALS

Streszczenie

Ze wzgldu na moliwo rozprzestrzeniania si rnymi drogami drobnoustrojw w rodowisku szpitalnym istotnym zagadnieniem jest zapewnienie czystoci mikrobiologicznej powietrza wewntrznego i powierzchni. W celu oceny zagroenia zdrowia ludzi oraz prawidowoci pracy instalacji klimatyzacyjnych, przygotowujcych powietrze dla pomieszcze szpitalnych, ...... chce wiedziec wiecej ...