www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2005


NFZ nie widzi zakae Wywiad z prof. dr. hab. med. Michaem Drewsem - Adam WojciechowskiNFZ nie widzi zakae

Z Michaem Drewsem rozmawia Adam Wojciechowski

Zakaenia s wanym tematem dla przedstawicieli kadej dziedziny medycyny, ale wydaje mi si, e w Polsce chirurdzy interesuj si t tematyk w wikszym stopniu, ni przedstawiciele innych dziedzin?

Chirurgia jest specjalnoci medyczn, zwizan z agresj w tkank czowieka, co moe przyczyni si do rozwoju zakaenia. Niektrzy z chorych, trafiajcy do chirurga s wstpnie zakaeni. Jeeli nie bdziemy ...... chce wiedziec wiecej ...BIOAEROZOL POWIETRZA SALI OPERACYJNEJ – MOLIWOCI DEKONTAMINACJI I OGRANICZENIA ZAKAEBIOAEROZOL POWIETRZA SALI OPERACYJNEJ – MOLIWOCI DEKONTAMINACJI I OGRANICZENIA ZAKAE

MICROBIAL AIR POLLUTION OF THE OPERATING THEATRE – MEANS OF DECONTAMINATION AND LIMITING INFECTIONS

Streszczenie

Nawet najlepsze rozwizania techniczne i organizacyjne nie chroni cakowicie przed zakaeniem miejsca operowanego (ZMO). Ryzyko moe by zwizane np. z bioaerozolem sali operacyjnej. Bardzo wane i aktywne s sposoby dekontaminacji powietrza sucego do klimatyzacji i ...... chce wiedziec wiecej ...