www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2004


Anna Szczypta, Jerzy Kulikowski, Jadwiga Wjkowska-Mach, Magorzata Bulanda, Piotr B. Heczko NADZR NAD ZAKAENIAMI PRZENOSZONYMI DROG KRWIOPOCHODNNADZR NAD ZAKAENIAMI PRZENOSZONYMI DROG KRWIOPOCHODN

Ekspozycja zawodowa personelu szpitala zakonu Bonifratrw w. Jana Grandego w Krakowie

Anna Szczypta

dr med. Jerzy Kulikowski

ordynator Oddziau Chirurgii Oglnej Szpitala Zakonu Bonifratrw w. Jana Grandego

w Krakowie

dr n. biol. Jadwiga Wjkowska-Mach

dr hab. med. Magorzata Bulanda

prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego w Krakowie

Streszczenie ...... chce wiedziec wiecej ...