www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2003


Program szczepie ochronnych na 2003 rok...... chce wiedziec wiecej ...Istotne zmiany w programie szczepie ochronnych na 2003 rok wraz z komentarzemProgram Szczepie Ochronnych na 2003 rok rni si od programu z roku ubiegego.Na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z 6.09.2001 r. o chorobach zakanych i zakaeniach (Dz. U. nr 126 poz. 1384) oraz komunikatu Gwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.03.2003 r. w sprawie zasad przeprowadzenia szczepie ochronnych przeciw chorobom zakanym w 2003 r. dokonano pewnych zmian w Programie Szczepie Ochronnych na 2003 rok w stosunku do ubiegego ...... chce wiedziec wiecej ...Globalne perspektywy bezpieczestwa szczepieSzczepienie ywymi lub zabitymi szczepami pogarsza stan pacjentw, u ktrych zdiagnozowano wczeniej schorzenie autoimmunologiczne lub u ktrych podejrzewa si istnienie takiego ...... chce wiedziec wiecej ...Bezpieczestwo trjskadnikowych acelularnych szczepionek przeciw krztucowi i szczepionek penokomrkowychBezkomrkowe szczepionki przeciw krztucowi (acelularne) zawieraj jeden lub wicej antygenw, pochodzcych z bakterii Bordetella pertussis. Obecnie na rynku wiatowym s szczepionki jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i ...... chce wiedziec wiecej ...