www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2010


Rotawirusowy nieyt odkowo-jelitowy – lepiej zapobiega, ni leczyRotavirus gastroenteritis – prevention is better than cure

prof. dr hab. med. Elbieta Odak

Streszczenie

Spord wielu czynnikw infekcyjnych rotawirusy s uwaane za gwn przyczyn ostrej biegunki infekcyjnej u dzieci do lat piciu. Zakaenia rotawirusami wystpuj na caym wiecie tak w krajach ubogich, jak i rozwinitych. Oszacowano, e kadego roku rotawirusy powoduj ponad 125 milionw epizodw biegunki i przeszo 0,5 miliona zgonw. W zwizku z ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienia przypominajce przeciwko bonicy, tcowi, krztucowi i polimyelitis osb podrujcychDiphteria, tetanus, pertussis and poliomyelitis boosters in travelers

dr med. Ewa Duszczyk

dr med. Ewa Talarek

Streszczenie

W drugiej poowie XX wieku rozwina si wakcynologia, nauka o szczepionkach i szczepieniach. Opracowano nowe szczepionki, udoskonalono ju istniejce. Dziki szczepieniom od 2002 roku nie rejestruje si w Polsce bonicy, a od 1984 roku tca noworodkw i zachorowa na poliomyelitis. Nadal wystpuj przypadki tca, gwnie u ...... chce wiedziec wiecej ...