www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2010


Hepatitis B: wybrane materiay z 45. dorocznej konferencji European Association for the Study of the Liver, Wiede, 14–18 kwietnia 2010 r.Hepatitis B: selected materials from 45th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver, Vienna, Austria, April 14–18, 2010

prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

Streszczenie

Przedstawiono postpy bada nad hepatitis B zwizane z patogenez i leczeniem przeciwwirusowym oraz nad wznow zakaenia utajonego.

Summary

Progress on the field of hepatitis B, connected with pathogenesis, antiviral-therapy, and reactivation of occult ...... chce wiedziec wiecej ...Europejska inicjatywa na rzecz ograniczenia zachorowa na krztusiecEuropean initiative for reduction in pertussis morbidity

prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska

Streszczenie

Wprowadzenie powszechnych szczepie niemowlt przeciwko krztucowi na wiecie znacznie zredukowao liczb rejestrowanych przypadkw zachorowa niemowlt oraz maych dzieci. Zmian sytuacji epidemiologicznej w ostatnich latach spowodowa wzrost zachorowa modziey i osb dorosych. Przyczyn jest spadek odpornoci zarwno poszczepiennej, jak i po przechorowaniu ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu A – nowe wyzwanie na obszarach objtych powodziamiHepatitis a vaccination – a new challenge in the flood regions

dr med. Ewa Duszczyk

dr med. Ewa Talarek

Streszczenie

Wirusowe zapalenie wtroby typu A (wzwA) naley do najczciej wystpujcych na wiecie chorb zakanych. Do koca lat siedemdziesitych XX wieku Polska bya krajem o wysokiej endemicznoci, rejestrowano rocznie ponad 50 tysicy zachorowa. Poprawa warunkw socjalno-ekonomicznych i sanitarnych spowodowaa istotne zmniejszenie si liczby ...... chce wiedziec wiecej ...