www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2009


Szczepionki pneumokokowe wprofilaktyce zapalenia uchaPneumococcal conjugate vaccines for preventing otitis media

prof. dr hab. Elbieta Hassmann-Poznaska

Streszczenie

Ostre zapalenie ucha (OMA) naley do najczstszych chorb wieku dziecicego, a leczenie zazwyczaj wymaga zastosowania antybiotykw. Wprawdzie OMA jest chorob wieloczynnikow, lecz infekcje wirusowa i bakteryjna odgrywaj zasadnicz rol w patogenezie. S. pneumoniae i H. influenzae s dwoma najistotniejszymi patogenami bakteryjnymi OMA. Zastosowanie ...... chce wiedziec wiecej ...Skoniugowane szczepionki przeciwko zakaeniom pneumokokowym wzapobieganiu zapaleniu puc oraz zapaleniu ucha rodkowego u dzieciThe role of pneumococcal conjugate vaccines in prevention of pneumonia and acute otitis media in children

dr hab. Leszek Szenborn

Streszczenie

Zakaenia pneumokokowe przebiegajce jako zapalenie puc oraz zapalenie ucha rodkowego s powan przyczyn chorobowoci oraz miertelnoci (zapalenie puc). Skoniugowane szczepionki przeciwko pneumokokom (PCV) wykazay du skuteczno kliniczn w zapobieganiu zapaleniom puc oraz zapaleniu ucha rodkowego, wywoywanym przez ...... chce wiedziec wiecej ...Nowa szczepionka przeciwko grulicyNew tuberculosis vaccine

lek. med. Piotr Kochan

Streszczenie

Artyku zawiera informacje dotyczce nowej szczepionki przeciwko grulicy (MVA85A), obecnie bdcej w fazie bada.

Summary

The article informs about the new tuberculosis vaccine (MVA85A) which is in the trial phase.

Sowa kluczowe/Key words

szczepionka, grulica latentna, MVA85A, Mycobacterium tuberculosis

vaccine, latent tuberculosis, MVA85A, Mycobacterium ...... chce wiedziec wiecej ...