www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2006


Szczepienia obowizujce i zalecane – profilaktyka przed wyjazdem do tropiku i po powrocieSzczepienia obowizujce i zalecane – profilaktyka przed wyjazdem do tropiku i po powrocie

Obligatory and recommended vaccinations – prophylactics before travelling to the tropics and after coming back

Streszczenie

Przedstawiono najwaniejsze szczepienia ochronne przed wyjazdem do tropiku (obowizkowe i zalecane) z uwzgldnieniem harmonogramu szczepie, sposobu podania oraz wskaza wynikajcych z zagroe epidemicznych. Przedstawiono szczegowo zakres szczepie wedug ...... chce wiedziec wiecej ...ASPEKTY ROKOWNICZE I PROFILAKTYCZNE GRYPY – ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNO-KLINICZNAASPEKTY ROKOWNICZE I PROFILAKTYCZNE GRYPY – ANALIZA EPIDEMIOLOGICZNO-KLINICZNA

PROGNOSTIC AND PROPHYLACTIC ASPECTS OF INFLUENZA – EPIDEMIC AND CLINICAL ANALYSIS

Streszczenie

Od wiekw grypa jest jedn z najpospolitszych chorb zakanych: kadego roku jej wirus powoduje zakaenie 4–40% populacji. W Polsce szczyt zachorowa przypada na okres od stycznia do marca. U wikszoci osb przebieg choroby jest agodny, jednake w okoo 1–5% przypadkw grypa moe ...... chce wiedziec wiecej ...