www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2006


TʯEC – PRZEBIEG KLINICZNY, LECZENIE I ZAPOBIEGANIETʯEC – PRZEBIEG KLINICZNY, LECZENIE I ZAPOBIEGANIE

TETANUS – CLINICAL COURSE OF the DISEASE, TREATMENT AND PREVENTION

Streszczenie

Tec jest ostr chorob zakan o cikim przebiegu i wysokiej miertelnoci. Do zakaenia dochodzi w wyniku zanieczyszczenia rany sporami tca. Spory przeistaczaj si w formy wegetatywne, ktre wytwarzaj egzotoksyny, m.in. tetanospazmina odpowiedzialna jest za wszystkie objawy. Na tec choruj wycznie osoby nieuodpornione. ...... chce wiedziec wiecej ...INWAZYJNA I NIEINWAZYJNA CHOROBA PNEUMOKOKOWA – BADANIA EPIDEMIOLOGICZNEINWAZYJNA I NIEINWAZYJNA CHOROBA PNEUMOKOKOWA – BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE

INVASIVE AND NONINVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASE – EPIDEMIOLOGICAL STUDIES

Streszczenie

W pracy przedstawiono epidemiologi inwazyjnej i nieinwazyjnej choroby pneumokokowej w Polsce. Niestety, brak jest danych o czstoci wystpowania nieinwazyjnych zakae pneumokokowych. Z bada wynika natomiast, e czsto wystpowania inwazyjnej choroby pneumokokowej (na 100 000/rok) wynosi odpowiednio dla ...... chce wiedziec wiecej ...ZNACZENIE SZCZEPIE PRZECIW ODRZE, WINCE I RӯYCZCEZNACZENIE SZCZEPIE PRZECIW ODRZE, WINCE I RӯYCZCE

SIGNIFICANCE OF VACCINATIONS AGAINST MEASLES, MUMPS AND RUBELLA

Streszczenie

wiatowa Organizacja Zdrowia wprowadzia w 2002 roku nowy plan strategiczny zakadajcy osignicie eliminacji odry rodzimej w Regionie Europejskim WHO do 2010 roku i zmniejszenie zapadalnoci na zesp ryczki wrodzonej (CRS – congenital rubella syndrome) poniej 1/100 000 mieszkacw. Proponowana strategia polega gwnie na redukcji odsetkw ...... chce wiedziec wiecej ...