www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2004


Powikania septyczne 
mnogich obrae ciaa 
Powikania septyczne 
mnogich obrae ciaa 
Septic complications 
in multiorgan trauma 
Streszczenie 
Patofizjologia powika septycznych u pacjentw po urazach wielonarzdowych pozostaje nadal przedmiotem intensywnych bada. Istnieje kilka hipotez tumaczcych mechanizmy zaburze funkcji narzdw, ktre nastpuj po urazie, niezalenie od jego przyczyny. Szczegln uwag zwraca si na udzia mediatorw odgrywajcych zasadnicz rol w oglnoustrojowej ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka zakae szpitalnych u noworodkw 
Profilaktyka zakae szpitalnych u noworodkw 
Prevention and control of nosocomial 
infections in neonates 
Streszczenie 
Zakaenia szpitalne s wan przyczyn zachorowalnoci i miertelnoci noworodkw. Wraz z popraw wskanika przeywalnoci noworodkw urodzonych przedwczenie ronie liczba pacjentw naraonych na wystpienie zakae szpitalnych. Profilaktyka zakae odgrywa w tej sytuacji bardzo wan rol i powinna obejmowa zapobieganie zarwno nowym ...... chce wiedziec wiecej ...