www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2003


Przypadki kliniczne powika zakaenia osp wietrznOspa wietrzna moe by przyczyn cikich powika, z ktrych najcisze to zapalenie opon mzgowych i mzgu, zesp Reya oraz powikanie hematologiczne. Jeli wystpi u kobiet ciarnych, stanowi te zagroenie dla podw i noworodkw. Wprowadzenie szczepie przeciwko ospie wietrznej, ktre w Polsce s ju dostpne, moe zapobiec zagroeniu zdrowia i ycia dzieci przez t ...... chce wiedziec wiecej ...Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba i nowy podzia sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-JakobaW grudniu 2002 roku do mediw przedostaa si wiadomo, e cz przypadkw sporadycznej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD – ang. Creutzfeldt-Jakob disease) jest wynikiem zakaenia prionem encefalopatii gbczastej byda (BSE – ang. Bovine spongiform encephalopathy) lub choroby szalonych krw (ang. Mad cow disease) (1). Ten niepokojcy fakt tumaczy obserwowany w ostatnim czasie wzrost zachorowa na CJD w niektrych krajach, np. Szwajcarii, a jednoczenie sugeruje, e liczba ...... chce wiedziec wiecej ...Udzia gronkowcw koagulazo-ujemnych w etiologii szpitalnych posocznicKilkakrotne wykonanie posiewu krwi zwiksza szans wykrycia czynnika etiologicznego zakaenia. Ponadto istotny jest odstp czasu pomidzy kolejnymi pobraniami krwi na posiew. Im wicej czasu upywa od pierwszego pobrania krwi do nastpnego, tym wiksze jest prawdopodobiestwo, e wyhodowane z obu tych prbek gronkowce bd zanieczyszczeniem, a nie czynnikiem etiologicznym ...... chce wiedziec wiecej ...