www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2013


Zakaenia po allotransplantacji komrek krwiotwrczychMarta Wróblewska, Boena Mariaska

INFECTIONS AFTER HAEMATOPOIETIC STEM CELL ALLOTRANSPLANTATION

Streszczenie

Chorzy po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych obecnych w szpiku, krwi obwodowej lub krwi ppowinowej stanowi grup pacjentów szczególnie naraonych na zakaenia ze wzgldu na gbokie zaburzenia odpornoci typu komórkowego i humoralnego, ciko choroby podstawowej oraz towarzyszce ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka oraz optymalizacja leczenia nadkae bakteryjnych wykwitw skrnych w przebiegu ospy wietrznej - opis przypadkuOlga Slynko, Micha Chojnicki, Katarzyna witek, Agata Cicha, Arleta Kowala-Piaskowska, Iwona Mozer-Lisewska

Prophylaxis and optimalization of treatment of bacterial superinfections in skin lesions in the course of chicken pox – case report

Streszczenie

Powszechno zakae wirusem VZV (vericella zoster virus – wirus ospy wietrznej i pópaca) ma wpyw na bagatelizowanie przebiegu ospy wietrznej, jednak powikania zwizane z ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia drg moczowych o etiologii Pseudomonas spp.Monika Pobiega, Piotr B. Heczko

Urinary tract infections caused by Pseudomonas spp.

Streszczenie

Pseudomonas aeruginosa jest trzeci co do czstoci przyczyn zakae dróg moczowych. Odgrywa wan rol w rozwoju tak zwanych skomplikowanych zakae dróg moczowych, ponadto jest wielolekoopornym patogenem najszybciej przenoszcym si midzy hospitalizowanymi pacjentami. Gównym czynnikiem ryzyka zakaenia jest cewnikowanie ...... chce wiedziec wiecej ...