www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2013


Znaczenie rifaksyminy w leczeniu encefalopatii wtrobowejAnatol Panasiuk

RIFAXIMIN USE IN TREATMENT OF HEPATIC ENCEFALOPATHY

Streszczenie

Encefalopatia wtrobowa (HE) jest zaburzeniem neuropsychiatrycznym, towarzyszcym ostremu oraz przewlekemu uszkodzeniu wtroby. Patogeneza tych zaburze nie jest dokadnie znana. Jedn z bezporednich przyczyn jest uszkadzajcy wpyw hyperamonemii na metabolizm neurotransmiterów w tkance mózgowej. Patogenna flora jelitowa – gówne ...... chce wiedziec wiecej ...Pasoytnicze zakaenia przewodu pokarmowego czowiekaZbigniew Pawowski

INTESTINAL PARASITIC INFECTIONS IN HUMANS

Streszczenie

Przewód pokarmowy czowieka jest miejscem bytowania wielu gatunków pasoytów. Omówiono szczegóowo inwazje szeciu gatunków, nadal nierzadko wystpujcych w Polsce. S to Giardia

intestinalis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Strongyloides

stercoralis, Taenia saginata. Liczne ...... chce wiedziec wiecej ...Nowe riketsjozy wystpujce w PolsceTomasz Chmielewski, Stanisawa Tylewska-Wierzbanowska

NEW RICKETTSIOSES IN POLAND

Streszczenie

Riketsjozy to grupa ostrych chorb gorczkowych, ktre s wywoywane przez rne gatunki bakterii nalecych do rzdu Rickettsiales, rodzajw Rickettsia i Anaplasma. Rodzaj Rickettsia jest podzielony na grup durw wysypkowych, majc na terenie Europy znaczenie historyczne w zwizku z wysokim poziomem ycia, oraz grup gorczek plamistych – ...... chce wiedziec wiecej ...Inwazyjna choroba meningokokowDanuta Prokopowicz

Invasive meningococcal disease

Streszczenie

Opisano inwazyjn chorob menigokokow, stanowic w Polsce zagroenie zdrowia. Zwrcono uwag na posta najcisz − piorunujc posocznic meningokokow ze wstrzsem i zespoem wykrzepiania wewntrznaczyniowego (DIC). Okrelono moliwoci profilaktyczne szczepie.

Summary

Invasive meningococcal disease, as actual risk of health in ...... chce wiedziec wiecej ...Wybrane praktyczne aspekty internistycznego leczenia chorych z cikimi zakaeniami w zespole stopy cukrzycowejSebastian Borys

Some practical apsects of internal treatment of patients with severe infections in diabetic foot syndrome

Streszczenie

Definicja zespou stopy cukrzycowej obejmuje zakaenie i/lub owrzodzenie, i/lub destrukcj tkanek gbokich stopy, powstae wskutek uszkodzenia nerww obwodowych i/lub naczy stopy o rnym stopniu zaawansowania. Cho o tym schorzeniu mwi si w Polsce coraz wicej, zwaszcza od lat 90. ubiegego wieku, kiedy to w ...... chce wiedziec wiecej ...Martwica Meleneya - nadal istniejcy problem klinicznyAdam Wgrzynowski, Marta Olszewska, Bogna Wi

Meleney’s gangrene – a still existing clinical problem

Streszczenie

Zgorzel Meleneya jest rzadko spotykanym ostrym zakaeniem podskrnej tkanki cznej, rozprzestrzeniajcym si wzdu powizi. Moe doprowadzi do utraty koczyny, uoglnionej toksemii, wstrzsu septycznego i zgonu. Pacjenci chorzy na cukrzyc s szczeglnie naraeni na to powikanie. Wczesne rozpoznanie i szybkie podjcie ...... chce wiedziec wiecej ...