www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2012


Cewnikowanie pcherza u osb starszych jako czynnik zwikszajcy ryzyko zakae i powikaAnna Skalska

Anna Dziea

Cewnikowanie pcherza u osób starszych jako czynnik zwikszajcy ryzyko zakae i powika

Bladder catheterization in the elderly as a factor increasing the risk of infections and complications

Streszczenie

Cewnikowanie pcherza moczowego jest zabiegiem powszechnie wykonywanym w szpitalach oraz domach opieki zarówno w Polsce, jak i na wiecie. Pomimo istnienia wytycznych okrelajcych sytuacje, w ...... chce wiedziec wiecej ...wierzb – lekcewaona choroba pasoytniczaDominika Salamon

wierzb – lekcewaona choroba pasoytnicza

Scabies – A neglected parasitic disease

Streszczenie

wierzb jest jednym z najczciej spotykanych schorze skóry na wiecie. Parazytoz t (czyli chorob pasoytnicz) powoduje wierzbowiec ludzki (Sarcoptes scabiei var.hominis), pasoyt nalecy do roztoczy. Dokadna liczba osób zaraonych na wiecie nie jest znana. Szacuje si, e prewalencja wynosi okoo 5%. ...... chce wiedziec wiecej ...Infekcja owrzodzenia stopy u chorej z przewlek artropati CharcotaAnna Korzon-Burakowska

Igor Burakowski

Piotr Dziemidok

Sabina Tcza

Infekcja owrzodzenia stopy u chorej z przewlek artropati Charcota

Diabetic foot ulcer compliated by osteomielitis

in a patient with chronic Charcot osteoarthropathy

Streszczenie

Infekcje stopy cukrzycowej s trudnym problem u chorych na cukrzyc. Zakaenia wikajce owrzodzenia stóp mog skutkowa zapaleniem koci i prowadzi do amputacji ...... chce wiedziec wiecej ...Profilaktyka immunologiczna zakae Ospa wietrzna w XXI wiekuJolanta Nicigorska-Olsen

Ospa wietrzna w XXI wieku

Varicella (chickenpox) in XXI century

Streszczenie

Ospa wietrzna jest jedn z najczciej wystpujcych chorób infekcyjnych wywoan przez wirusa ospy wietrznej i pópaca (VZV) podczas pierwotnego zakaenia tym patogenem. Choroba u wikszoci zakaonych ma agodny i samoograniczajcy si charakter. Odmiennego przebiegu klinicznego mona spodziewa si w przypadku wystpienia ospy ...... chce wiedziec wiecej ...Moliwe powikania ospy wietrznej i zakae rotawirusowych u dzieciElbieta Odak

Moliwe powikania ospy wietrznej i zakae rotawirusowych u dzieci

Possible complications of chickenpox and rotavirus infections in children

Streszczenie

Obecnie ospa wietrzna i biegunka rotawirusowa to dwie najbardziej powszechne choroby wirusowe wieku dziecicego. Wprawdzie wielu rodziców oraz niektórzy pracownicy ochrony zdrowia uwaaj, e ospa wietrzna jest agodn chorob dziecic, jednak powane powikania ...... chce wiedziec wiecej ...Czy szczepienie dzieci przeciwko WZW A jest uzasadnione?Ewa Duszczyk

Ewa Talarek

Streszczenie

Wirusowe zapalenie wtroby typu A (WZW A) jest szeroko rozpowszechnione na wiecie. Szacuje si, e WZW A stanowi ponad 50% wszystkich wirusowych zapale wtroby. W krajach o zych warunkach sanitarnych choroba szerzy si endemicznie, szczeglnie atwo w zbiorowiskach dzieci: obkach, przedszkolach, szkoach, domach dziecka, rodowisku domowym. W ostatniej dekadzie obserwuje si znaczne nasilenie ruchu turystycznego. ...... chce wiedziec wiecej ...Szczepienie przeciwko tej gorczce osb podrujcychAgnieszka Wroczyska

Szczepienie przeciwko ótej gorczce osób podróujcych

Vaccination against yellow fever in travellers

Streszczenie

óta gorczka (óta febra) jest zaliczana do grupy wirusowych gorczek krwotocznych. Choroba ta wystpuje w tropikalnej czci Afryki i Ameryki Poudniowej, a jest przenoszona przez komary. Zapobieganie ótej gorczce polega na szczepieniu osób planujcych ...... chce wiedziec wiecej ...