www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2010


Opcje terapeutyczne w leczeniu zakae clostridium difficile – teraniejszo i przyszoTherapeutic options in treatment of clostridium difficile infection (cdi). Present and future

dr hab. med. Hanna Pituch

Streszczenie

Clostridium difficile to najwaniejszy patogen powodujcy szpitalne biegunki poantybiotykowe. W nowej sytuacji epidemiologicznej, zwizanej ze wzrostem czstoci biegunek wywoanych przez C. difficile (CDI – C. difficile infection), w tym biegunek niepoddajcych si konwencjonalnej terapii, oraz zwikszaniem si liczby ...... chce wiedziec wiecej ...Peginterferon alfa-2a w wietle najnowszych bada porwnawczychPeginterferon alpha-2a in the view the newest comparative studies

dr hab. med. Magorzata Pawowska

Streszczenie

W 2010 roku na amach „Hepatology” ukazaa si metaanaliza randomizowanych bada klinicznych porwnujcych skuteczno i tolerancj pegylowanych interferonw alfa z rybawiryn w leczeniu chorych na pzwC. Wynika z niej, e pegylowany interferon alfa-2a istotnie zwiksza liczb pacjentw uzyskujcych trwa odpowied wirusologiczn w porwnaniu ...... chce wiedziec wiecej ...