www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2010


Helicobacter pylori: diagnostyka i leczenie zakaeniaHelicobacter pylori: diagnosis and treatment

dr med. Agnieszka Krzywicka

Streszczenie

Artyku omawia metody diagnostyczne oraz zasady ich doboru w wypadku podejrzenia zakaenia Helicobacter pylori (H. pylori). Przedstawia rwnie aktualne wskazania do terapii eradykacyjnej w rnych sytuacjach klinicznych. Ze wzgldu na wzrost lekoopornoci szczepw H. pylori podkrelono konieczno kwalifikacji do terapii jedynie w konkretnych wskazaniach, wynikajcych z obecnoci ...... chce wiedziec wiecej ...Ocena rozpoznawania zakae krwi grzybami z rodzaju Candida w wybranych polskich orodkach w latach 2006–2007 za pomoc klasycznych metod identyfikacyjnych oraz PNA FISHEvaluation of diagnosis of Candida blood infections in cooperating Polish clinical centers in years 2006–2007 on the basis of classical identification methods and PNA FISH

dr hab. med. Magdalena Strus

dr med. Artur Drzewiecki

mgr Magdalena Pilarczyk

prof. dr hab. med. Piotr B. Heczko

dr n. biol. Jolanta Kdzierska

lek. med. Jolanta Komarnicka

mgr Iwona ak

mgr Elbieta Ochman

dr med. Iwona Bilska

...... chce wiedziec wiecej ...