www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2010


Biegunka – czsty problem zdrowotny osb podrujcych i osb zakaonych wirusem HIVDiarrhoea

prof. dr hab. med. Andrzej Gadysz

lek. med. Aleksandra Charytoniuk

Streszczenie

Praca omawia aktualne aspekty epidemiologiczno-etiologiczne biegunki podrnych i skal problemu na wiecie. Autorzy podkrelaj rol prewencji, trudnoci w diagnostyce rnicowej, szczeglnie u osb obcionych patogenetycznie, w tym rwnie yjcych z HIV. Ci ostatni w etiopatogenezie biegunki wymagaj uwzgldnienia nie tylko udziau samego wirusa, ale rwnie ...... chce wiedziec wiecej ...Sporzdzanie mieszanindo ywienia pozajelitowego – standardy farmaceutyczneCompounding of parenteral nutrition admixtures – Pharmaceutical standards

dr n. farm. Maria Ciszewska-Jdrasik

Streszczenie

ywienie pozajelitowe (P) jest obecnie rutynowo stosowan metod leczenia. Jednak jak kada z metod nie jest pozbawiona powika. Sporzdzanie mieszanin do P powinno odbywa si w aptece szpitalnej, co daje gwarancj uzyskania produktu o podanej jakoci mikrobiologicznej i fizykochemicznej. W skad mieszanin All-in-One wchodzi wiele ...... chce wiedziec wiecej ...Krztusiec u dorosych – rdo zakaenia dzieciPertussis in adults – source of infection for children

dr med. Ewa Duszczyk

dr med. Ewa Talarek

Streszczenie

Krztusiec jest nadal duym problemem zdrowotnym w kadym okresie ycia. Najwiksze ryzyko cikiego przebiegu, powika lub zgonu dotyczy niemowlt. Szczepienia ochronne przyczyniy si do zmiany sytuacji epidemiologicznej tej choroby. Rzadziej choruj mae dzieci. Wykazano, e najczstszym rdem zakaenia Bordetella pertussis niemowlt i ...... chce wiedziec wiecej ...Helicobacter pylori: epidemiologia, patogeneza i objawy kliniczne zakaeniaHelicobacter pylori: epidemiology, pathogenesis and clinical symptoms of infection

dr med. Agnieszka Krzywicka

Streszczenie

Artyku przedstawia rnorodne aspekty infekcji Helicobacter pylori (H. pylori). Zwrcono uwag na zmieniajc si w krajach europejskich epidemiologi zakae H. pylori, zwaszcza w populacji dziecicej. Omwiono patogenez i obraz kliniczny zakaenia.

Summary

This paper discusses various aspects of H. pylori infection. Special ...... chce wiedziec wiecej ...Sepsa jako zakaenie zwizane z opiek zdrowotn, ktremu mona i warto aktywnie zapobiegaSepsis as an infection associated with healthcare which could be prevented and is worth to avert

lek. Barbara Szmaj

Streszczenie

Zakaenia zwizane z opiek zdrowotn ze wzgldu na rozwj technik inwazyjnych staj si coraz czstsze. Stanowi zagroenie dla bezpieczestwa pacjenta hospitalizowanego i dlatego konieczne s zmiany w codziennej praktyce klinicznej. Z roku na rok ronie liczba przypadkw sepsy. Zespoy Kontroli Zakae Szpitalnych powinny w sposb ...... chce wiedziec wiecej ...