www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2009


Opieka i postpowanie z centralnym dostpem ylnymCentral line care and maintenance

lek. med. Marek Olewiski

dr n. med. Wodzimierz Cebulski

Streszczenie

Centralny dostp ylny jest czsto wykorzystywany w postpowaniu terapeutycznym. Jednak wwczas mimo niewtpliwych korzyci wystpuj rwnie powikania w postaci odcewnikowych zakae krwi. Powoduj one istotny wzrost miertelnoci oraz due koszty leczenia. Gwnym elementem profilaktyki odcewnikowych zakae krwi jest prawidowa opieka nad wkuciem ...... chce wiedziec wiecej ...Spektrum zakae ukadu moczowego u kobiet – etiologia, obraz kliniczny, farmakoterapia z wykorzystaniem fluorochinolonwSpectrum of urinary tract infections in women – etiology, clinical course and pharmacotherapy with fluorochinolones

lek. med. Anna Zawiasa

prof. dr hab. med. Micha Nowicki

Streszczenie

Zakaenie ukadu moczowego wie si z obecnoci drobnoustrojw w drogach moczowych powyej zwieracza pcherza moczowego. Do wystpienia zakae ukadu moczowego predysponowane s zwaszcza kobiety. Zakaenia ukadu moczowego wystpuj u 1–3% dziewczt w wieku ...... chce wiedziec wiecej ...