www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2009


Czy cyprofloksacyna jest szans leczenia zakae tkanek mikkich?Whether ciprofloxacine is chance for treatment infection of soft tissues?

Danuta Prokopowicz Mariusz ucejko

Streszczenie

Omwiono zalety stosowania cyprofloksacyny w zakaeniach tkanek mikkich. Okrelono przyczyny, cechy i czynniki majce wpyw na rozwj tych zakae.

Summary

Advantages of implications of ciprofloxacine in infections of soft tissues evoked by different reasons are discussed. Reasons, features and predisposing factors are described.

Sowa ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenia grnych drg oddechowych w ocenie laryngologicznejUpper respiratory tract infections – laryngological view

Danuta Gryczyska

Streszczenie

W pracy omwiono wystpowanie, etiologi, patomechanizm oraz czynniki ryzyka wywoujce zakaenie grnych drg oddechowych. Przedstawiono obraz kliniczny zakae z uwzgldnieniem ostrego zapalenia ucha rodkowego oraz ostrego zapalenia zatok. Omwiono rwnie diagnostyk rnicow zakae grnych drg oddechowych, a take leczenie zakae wirusowych i nadkae ...... chce wiedziec wiecej ...