www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2008


Zakucia – czy cigle nieodczne zagroenie naszej pracy?NEEDLeSTICK INJURIES – is still inherent risk of our job?

lek. med. Adam Szczeniowski

Streszczenie

Pracownicy ochrony zdrowia wykonujcy inwazyjne zabiegi za pomoc ostrych narzdzi s naraeni na zaraenie patogenami krwiopochodnymi, w tym najgroniejszymi wirusami zapalenia wtroby B i C oraz ludzkim wirusem upoledzenia odpornoci. Warunkiem skutecznej prewencji jest znajomo epidemiologii zaku oraz konsekwentne prowadzenie odpowiednich dziaa ...... chce wiedziec wiecej ...System monitorowania zakae szpitalnych – S.P. Szpital Wojewdzki im. Papiea Jana Pawa II w ZamociuHospital infection control system – John Paul II Independent Public Provincial Hospital in Zamo

lek. med. Beata Dbicka

Streszczenie

Systemy monitorowania zakae szpitalnych maj rn czuo, zalenie od przyjtej metody. Program Kontroli Infekcji oparty o wielokierunkowe zbieranie wiarygodnych informacji przez profesjonaln kadr jest rekomendowanym standardem. Artyku opisuje system przyjty w S.P. Szpitalu Wojewdzkim im. Papiea Jana Pawa II w ...... chce wiedziec wiecej ...