www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2007


SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE ODLEYNOM I ICH LECZENIE- PRZEGLD DOSTPNYCH W POLSCE METOD PIELGNOWANIA ORAZ LECZENIATHE EFFICIENT PREVENTION AND TREATMENT OF BEDSORES- A REVIEW ACCESIBLE METHODS SERVING IN POLAND

mgr Justyna Kiejda

dr hab. med. Krystyna Jaracz

Streszczenie

Odleyny stanowi istotny problem pielgnacyjny i leczniczy w kontekcie hospitalizacji pacjentw intensywnej opieki medycznej, neurologicznych oraz znajdujcych si w zakadach opieki dugoterminowej. Problem dotyczy nie tylko pielgnacji i leczenia, ale take podejcia systemowego, gdy czsto odleyna jest ...... chce wiedziec wiecej ...NADZR NAD ZAKAENIAMI MIEJSCA OPEROWANEGOSURVEILLANCE OF SURGICAL SITE INFECTION IN PATIENTS AFTER ENDOARTHROPLASTY OF HIP MAKING USE OF POST-DISCHARGE REGISTRATION

piel epidem.Ewa Jaje

lek med.Stanisaw Szymanik

dr n. biol.Jadwiga Wjkowska-Mach

dr n. biol.Magorzata Bulanda

Streszczenie

Zakaenia po wszczepie endoprotezy stawu biodrowego nale do stosunkowo rzadkich powika, ale o najciszym przebiegu, czsto wicych si z koniecznoci usunicia endoprotezy. Celem pracy byo ...... chce wiedziec wiecej ...