www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2007


ZGORZEL GAZOWA JAKO PROBLEM CHIRURGICZNYGAS GANGRENE AS A SURGICAL PROBLEM

Streszczenie

Zgorzel gazowa (ZG) jest cikim zespoem infekcyjnym, wywoywanym przez bakterie beztlenowe z rodzaju Clostridium. Jest zwizana gwnie z urazami (ZG pourazowa); wyrnia si rwnie ZG pooperacyjn oraz samoistn. Rozpoznanie powinno by szybkie, oparte na objawach klinicznych i diagnostyce mikrobiologicznej. Opnienie rozpoznania wie si z nieodwracalnym, rozlegym zniszczeniem tkanek i pogorszeniem rokowania. Materiaami ...... chce wiedziec wiecej ...CZYNNIKI RYZYKA ZAKAE ZWIZANE Z DOYLN TERAPIRISK FACTORS OF INTRAVENOUS THERAPY-RELATED INFECTIONS

Streszczenie

Terapia doylna zwiksza ryzyko rozwoju takich zakae, jak zapalenie yy czy sepsa. Bakteriemia zwizana z infuzj jest zwykle wynikiem kontaminacji sprztu uytego w czasie leczenia, w tym cewnikw ylnych. Rzadkim, lecz wanym potencjalnym rdem sepsy s skaone pyny infuzyjne.

Summary

Intravenous therapy increases the risk of patient developing infections including phlebitis and sepsis. ...... chce wiedziec wiecej ...OCENA ZASTOSOWANIA OPATRUNKW Z NANOKRYSTALICZNYM SREBREM W ZAPOBIEGANIU MIEJSCOWEJ INFEKCJI RANY OPARZENIOWEJEVALUATION OF THE NANOCRISTALLINE SILVER DRESSINGS APPLICATION IN THE INFECTED BURN WOUND

Streszczenie

Celem pracy byo okrelenie zastosowania opatrunkw z nanokrystalicznym srebrem w zwalczaniu infekcji rany oparzeniowej. Materia stanowio 45 chorych hospitalizowanych w Centrum Leczenia Oparze w Siemianowicach lskich w latach 2005–2006; zastosowano u nich opatrunek ze srebrem nanokrystalicznym (preparat Acticoat®) na ran oparzeniow z zakaon martwic lub ...... chce wiedziec wiecej ...ROLA MATERIAW OPATRUNKOWYCH ZE SREBREM JONOWYM W ASPEKCIE ZAKAE RAN OPARZENIOWYCH U DZIECIEFFICACY OF IONIC SILVER DRESSING IN THE TREATMENT

OF CONTAMINATED BURN WOUND IN CHILDREN

Streszczenie

Srebro ma szerokie zastosowanie w medycynie dziki przeciwbakteryjnemu dziaaniu. Jego waciwoci przeciwbakteryjne s wykorzystywane od staroytnoci. Oprcz dziaania przeciwbakteryjnego srebro wykazuje niewielkie ryzyko indukcji opornoci. Nowoczesne opatrunki specjalistyczne zawierajce srebro jonowe, jak Aquacel Ag i Silvercel, s stosowane w leczeniu powierzchownych i ...... chce wiedziec wiecej ...TEST IN VITRO RӯNYCH ZESTAWW DO GODZINOWEJ ZBIRKI MOCZU NA EKSPERYMENTALNYM MODELU DRENAU PCHERZA: SKUTECZNO ZAPOBIEGANIA WYSTPUJCEJ KONTAMINACJI ZALEY OD KONSTRUKCJI ZESTAWUIN VITRO TEST OF DIFFERENT URINE-METERS

IN AN EXPERIMENTAL BLADDER-DRAINAGE MODEL:

PREVENTING OF ASCENDING CONTAMINATION DEPENDS

ON CONSTRUCTION OF URINE-METER

Streszczenie

Nowoczesne urzdzenia do pomiaru diurezy godzinowej s wyposaone w worki do zbirki moczu bezporednio do nich przymocowane. Zapewniaj one zbirk moczu i pomiar w systemie zamknitym. Poszczeglne systemy rni si od siebie sposobem oprniania zbiornika pomiarowego do podczonego worka na mocz. ...... chce wiedziec wiecej ...