www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2006


KLINICZNE SZCZEPY GRAM(–) BEZWZGLDNYCH BEZTLENOWCW WYIZOLOWANE W 2004 ROKUKLINICZNE SZCZEPY GRAM(–) BEZWZGLDNYCH BEZTLENOWCW WYIZOLOWANE W 2004 ROKU

CLINICAL STRAINS OF GRAM-NEGATIVE OBLIGATE ANAEROBES ISOLATED IN 2004

Streszczenie

Dokonano analizy wystpowania bakterii bezwzgldnie beztlenowych w posiewach prbek materiau klinicznego od pacjentw szpitalnych i ambulatoryjnych. Biochemiczn identyfikacj i oznaczenie lekowraliwoci szczepw wykonano w automatycznym systemie ATB Expression (bioMerieux®sa). Wyizolowano 356 szczepw ...... chce wiedziec wiecej ...Zesp stopy cukrzycowejZesp stopy cukrzycowej

– zapobieganie i leczenie

Diabetic foot syndrome – prevention and treatment

Streszczenie

Zesp stopy cukrzycowej naley do najpowaniejszych powika cukrzycy pod wzgldem zarwno znaczenia dla jakoci ycia pacjenta, jak i ekonomicznym, gdy koszty leczenia pacjentw z tym powikaniem s szczeglnie wysokie. W pracy przedstawiono podstawowe mechanizmy patogenetyczne, zasady profilaktyki oraz leczenia powika cukrzycy w obrbie s...... chce wiedziec wiecej ...Liszajec pcherzowy a pcherzyca – Wsplne podoe desmogleinoweLiszajec pcherzowy a pcherzyca – Wsplne podoe desmogleinowe

Bullous impetigo and pemphigus – Shared desmoglein background

Streszczenie

Desmogleina 1 (DSG 1) jest kadheryn desmosomaln o wielorakich czynnociach. Atak zarwno epidermolizyn w liszajcu pcherzowym/ gronkowcowym zespole oparzonej skry (SSSS), jak i autoprzeciwcia w pcherzycy na domeny konformacyjne DSG 1 ma znaczenie patogenetyczne. Wspczesne dane molekularne sugeruj wic, e termin pcherzyca ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie strategii TIME w opracowaniu oyska rany – owrzodzenie ylne goleniZastosowanie strategii TIME w opracowaniu oyska rany – owrzodzenie ylne goleni

Use of TIME strategy in wound bed debridement

– venous leg ulcer

Streszczenie

Rany przewleke i zanieczyszczone czsto wykazuj zahamowanie procesu gojenia lub oporno na stosowane leczenie miejscowe. Opracowanie oyska rany, obejmujce cztery elementy procesu TIME umoliwia zoptymalizowanie warunkw panujcych w ranie i popraw wskanikw gojenia. Obejmuje dziaania zwizane z ...... chce wiedziec wiecej ...INTEGUSEAL* – nowa bro w walce z infekcjami miejsca operowanego (SSI)INTEGUSEAL* – nowa bro w walce z infekcjami miejsca operowanego (SSI)

InteguSeal* – a new weapon against SSI

Streszczenie

Infekcje miejsca operowanego stanowi wci istotny problem spoeczny i ekonomiczny. Jakkolwiek ich oglny odsetek w krajach wysokorozwinitych nie przekracza 3–4%, to jednak ogromna liczba wykonywanych zabiegw (tylko w Europie i USA ok. 50 mln rocznie) wiadczy o znaczeniu tego gronego powikania. Dotychczas stosowane metody zapobiegania ...... chce wiedziec wiecej ...