www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2006


Dlaczego materace zmiennocinieniowe s skuteczne w terapii odleyn?mgr reh. ruch. Rafa KrutulDlaczego materace zmiennocinieniowe s skuteczne w terapii odleyn?W Polsce od kilkunastu lat narasta problem leczenia odleyn. W zwizku z sytuacj demograficzn i starzeniem si spoeczestwa bdzie si on pogbia. Osoby z chorobami przewlekymi przedwczenie odchodz z ycia zawodowego, przechodz na renty. Z powodu choroby, unieruchomienia, inkontynencji i czsto bardzo nieprzyjemnego zapachu odleyn izoluj si od rodziny, ...... chce wiedziec wiecej ...Czynniki etiologiczne zakae krwi u pacjentw hospitalizowanychCzynniki etiologiczne zakae krwi u pacjentw hospitalizowanych

The etiological factors of sepsis in hospitalized Patients

Streszczenie

Sepsa jest definiowana jako zesp ukadowej odpowiedzi zapalnej spowodowanej zakaeniem. Sepsa szpitalna obarczona jest wysoka miertelnoci. Rozpoznanie kliniczne zakaenia krwi jest do trudne, zwaszcza we wczesnym okresie. Trudna do rozpoznania jest czsto etiologia tego zakaenia. W pocztkowej fazie sepsy antybiotykoterapia dobierana ...... chce wiedziec wiecej ...ODLEYNY – ZAPOBIEGANIE I WSPӣCZESNE METODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGOODLEYNY – ZAPOBIEGANIE I WSPӣCZESNE METODY LECZENIA ZACHOWAWCZEGO

PRESSURE ULCERS – PREVENTION AND MODERN METHODS

OF TREATMENT

Streszczenie

Od kilkunastu lat obserwuje si w Polsce wzrost zainteresowania problemami zapobiegania odleynom i ich leczenia. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia, dotyczce patogenezy i czynnikw rozwoju odleyn. Omwione te zostay sposoby i zasady profilaktyki przeciwodleynowej. W drugiej czci pracy przedstawiono kolejne ...... chce wiedziec wiecej ...Zastosowanie autogennego koncentratu czynnikw wzrostu PRP (GPS II) w leczeniu resztkowych ubytkw skry powstaych w przebiegu posocznicy meningokokowejZastosowanie autogennego koncentratu czynnikw wzrostu PRP (GPS II) w leczeniu resztkowych ubytkw skry powstaych w przebiegu posocznicy meningokokowej

Autologous platelet derived growth factors concentrate PRP (GPS II) in treatment of residual skin defects due to meningococcal sepsis

Streszczenie

Czynniki wzrostu s potnymi czsteczkami, sterujcymi procesami kontroli naprawy tkanek. Obecnie tylko PDGF uznano za skuteczny w leczeniu ran przewlekych. W Polsce nie byo ...... chce wiedziec wiecej ...Zakaenie miejsca operowanego po zabiegach klasycznych i laparoskopowych w chirurgii jamy brzusznejZakaenie miejsca operowanego po zabiegach klasycznych i laparoskopowych w chirurgii jamy brzusznej

Surgical site infection after classic and laparoscopic procedures in abdominal surgery

Streszczenie

Mimo znacznych postpw w zapobieganiu i leczeniu zakae, zakaenia miejsca operowanego (ZMO) nadal stanowi trudny problem dla systemw medycznych. Wzrasta liczba procedur wykonywanych sposobem laparoskopowym, tak w wyniku poszerzajcego si spektrum zabiegw, jak i bezwzgldnej ...... chce wiedziec wiecej ...