www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2006


ZASTOSOWANIE OPATRUNKW ZE SREBREM W LECZENIU RAN OPARZENIOWYCHZASTOSOWANIE OPATRUNKW ZE SREBREM W LECZENIU RAN OPARZENIOWYCH

SILVER CONTAINING DRESSINGS AS APPLIED IN THE TREATMENT OF BURN WOUNDS

Streszczenie

Opatrunki ze srebrem stanowi nowoczesn grup opatrunkw aktywnych stosowanych w miejscowym zachowawczym leczeniu ran o rnej etiologii, w tym ran oparzeniowych. Wysoka aktywno przeciwdrobnoustrojowa srebra w poczeniu z zaawansowan technologi samych opatrunkw powoduje, e s one polecane zwaszcza w przypadku ran powikanych i ...... chce wiedziec wiecej ...PIODERMIA ZGORZELINOWA KOCZYNY GRNEJ – OMWIENIE PRZYPADKU W ASPEKCIE MOLIWOCI LECZENIA CHIRURGICZNEGOPIODERMIA ZGORZELINOWA KOCZYNY GRNEJ – OMWIENIE PRZYPADKU W ASPEKCIE MOLIWOCI LECZENIA CHIRURGICZNEGO

PYODERMA GANGRENOSUM OF THE UPPER EXTREMITY – CASE REPORT IN SURGICAL ASPECT

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 17-letniej pacjentki z potwierdzon piodermi zgorzelinow (pyoderma gangrenosum – PG) skry i tkanki podskrnej koczyny grnej prawej i analizowano pod wzgldem zasad leczenia chirurgicznego. Chora zostaa przyjta do Klinicznego Oddziau ...... chce wiedziec wiecej ...DIAGNOSTYKA I LECZENIE PACJENTW Z NABYTYMI ZAKAENIAMI SZPITALNYMI W PRAKTYCE AMBULATORYJNEJDIAGNOSTYKA I LECZENIE PACJENTW Z NABYTYMI ZAKAENIAMI SZPITALNYMI W PRAKTYCE AMBULATORYJNEJ

DIAGNOSIS AND TREATMENT IN PATIENTS WITH NOSOCOMIAL INFECTIONS IN AMBULATORY PRACTICE

Streszczenie

Nowoczesne procedury medyczne sprzyjaj rozwojowi zakae szpitalnych. U wielu pacjentw objawy zakaenia stwierdza si dopiero po wypisie ze szpitala. Diagnostyka jest trudna i kosztowna, niezbdne do ustalenia leczenia jest waciwie wykonane badanie mikrobiologiczne. Najwikszym problemem ...... chce wiedziec wiecej ...OCENA SKUTECZNOCI ZASTOSOWANIA ZYVOXIDU W PRZYPADKU ZAKAE KRWI, TKANEK MIKKICH I KOCI U CHORYCH OPARZONYCHOCENA SKUTECZNOCI ZASTOSOWANIA ZYVOXIDU W PRZYPADKU ZAKAE KRWI, TKANEK MIKKICH I KOCI U CHORYCH OPARZONYCH

ASSESMENT OF ZYVOXID EFFECTIVENESS IN BLOOD, SOFT TISSUE AND BONE INFECTIONS OF BURN PATIENTS

Streszczenie

Celem pracy jest ocena efektu terapeutycznego zastosowania antybiotyku Zyvoxid w przypadku posocznic lub zakae tkanek mikkich i koci, wywoanych opornymi szczepami Staphylococcus aureus oraz Enterococcus faecalis u chorych oparzonych.

Analizie poddano picioro ...... chce wiedziec wiecej ...OWRZODZENIA YLNE – OPTYMALIZACJA PROCESU GOJENIAOWRZODZENIA YLNE – OPTYMALIZACJA PROCESU GOJENIA

VENOUS ULCERS – OPTIMALISATION

OF HEALING PROCESS

Streszczenie

Kompleksowe leczenie przewlekych owrzodze ylnych powinno uwzgldnia wszystkie czynniki patofizjologiczne rozwoju rany. Znajomo mechanizmu uszkodzenia i przyczyn niegojenia si rany uatwia planowanie skutecznych dziaa terapeutycznych. W pracy przedstawiono warunki mikrorodowiska, wymagajce modyfikacji: obecno martwicy i zanieczyszcze ...... chce wiedziec wiecej ...