www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
2/2006


NOWOCZESNE OPATRUNKI W LECZENIU OWRZODZE W PRZEBIEGU ZESPOU STOPY CUKRZYCOWEJNOWOCZESNE OPATRUNKI W LECZENIU OWRZODZE W PRZEBIEGU ZESPOU STOPY CUKRZYCOWEJ

MODERN DRESSINGS IN MANAGEMENT OF WOUND IN DIABETIC FOOT SYNDROME

Streszczenie

Pacjenci z zespoem stopy cukrzycowej najczciej zgaszaj si w zaawansowanym stadium choroby, z dugotrwaym owrzodzeniem, zwykle zakaonym, co znacznie pogarsza rokowanie. Obok opracowania chirurgicznego, naleytego odcienia i kontroli mikrobiologicznej rany istotn rol odgrywa stosowanie odpowiednich opatrunkw, co ...... chce wiedziec wiecej ...ZASTOSOWANIE OPATRUNKU PROMOGRAN DO LECZENIA CIʯKICH OPARZE POWOK CZASZKIZASTOSOWANIE OPATRUNKU PROMOGRAN DO LECZENIA CIʯKICH OPARZE POWOK CZASZKI

PROMOGRAN AS A DRESSING OF CHOICE IN LATE SEQUELAE OF SEVERE SKULL THERMAL BURNS

Streszczenie

Promogran jest nowoczesnym, specjalistycznym opatrunkiem, uatwiajcym gojenie ran przez przyspieszenie ziarninowania, dziki optymalizacji rodowiska rany. Jest on uywany do wielu typw ran przewlekych, takich jak owrzodzenia w stopie cukrzycowej czy przewleke owrzodzenia ylakowe. Jest opatrunkiem stosowanym ...... chce wiedziec wiecej ...