www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
6/2005


Powikania infekcyjne u chorych hematologicznych Magorzata Rokicka, Wiesaw W. Jdrzejczakdr med. Magorzata Rokicka

prof. dr hab. med. Wiesaw W. Jdrzejczak

kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorb Wewntrznych

AM w Warszawie

Powikania infekcyjne u chorych hematologicznych

Infectious complications in hematological patients

Streszczenie

Chorzy na choroby krwi maj niedobr odpornoci zarwno humoralnej, jak i komrkowej. Sprzyja to wystpieniu infekcji o cikim przebiegu, jak rwnie pojawieniu si drobnoustrojw oportunistycznych i opornych na ...... chce wiedziec wiecej ...NOWOCZESNE METODY SZYBKIEGO OCZYSZCZANIA RAN NIEINWAZYJNIE ZAKAONYCH – SYSTEMY VERSAJET ORAZ VAC (TNP)NOWOCZESNE METODY SZYBKIEGO OCZYSZCZANIA RAN NIEINWAZYJNIE ZAKAONYCH – SYSTEMY VERSAJET ORAZ VAC (TNP)

CONTEMPORARY METHODS OF RAPID CLEANING FOR NON-INVASIVE INFECTED WOUNDS – VERSAJET AND VAC (VACUUM ASSISTED CLOSURE; TOPICAL NEGATIVE PRESSURE) SYSTEMS

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono dowiadczenia kliniczne oraz badanie moliwoci i skutecznoci szybkiego oczyszczenia ran w okresie zakaenia nieinwazyjnego z zastosowaniem techniki hydrochirurgii systemem ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA MIEJSCA OPEROWANEGO W ZABIEGACH ORTOPEDYCZNYCH W ZAKRESIE KRGOSUPAZAKAENIA MIEJSCA OPEROWANEGO W ZABIEGACH ORTOPEDYCZNYCH W ZAKRESIE KRGOSUPA

SURGICAL SITE INFECTIONS IN SPINAL OPERATIONS

Streszczenie

Badano wystpowanie zakae miejsca operowanego w zabiegach ortopedycznych w zakresie krgosupa. Przeprowadzone badania dotyczyy 729 pacjentw operowanych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Neuroortopedii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie w okresie piciu lat – od pocztku 1999 do pocztku 2004 roku. Do zakaenia miejsca ...... chce wiedziec wiecej ...ZAKAENIA ODLEYN: PRZYCZYNY, LECZENIE, PIELGNOWANIE ZALENE OD FLORY BAKTERYJNEJZAKAENIA ODLEYN: PRZYCZYNY, LECZENIE, PIELGNOWANIE ZALENE OD FLORY BAKTERYJNEJ

INFECTINGS OF BED-SORES: REASONS, THE TREATMENT, THE NURSING BASING ON THE BACTERIAL FLORA

Streszczenie

Zakaenie odleyn czsto jest poprzedzone septycznymi komplikacjami u chorych leczonych w Oddziaach Intensywnej Opieki Medycznej.

Cel: Celem niniejszej pracy bya identyfikacja rda i wsplnych etiologicznych czynnikw dotyczcych zakaenia odleyn na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej oraz ...... chce wiedziec wiecej ...POWIKANIA INFEKCYJNE U CHORYCH HEMATOLOGICZNYCHPOWIKANIA INFEKCYJNE U CHORYCH HEMATOLOGICZNYCH

INFECTIOUS COMPLICATIONS IN HEMATOLOGICAL PATIENTS

Streszczenie

Chorzy na choroby krwi maj niedobr odpornoci zarwno humoralnej, jak i komrkowej. Sprzyja to wystpieniu infekcji o cikim przebiegu, jak rwnie pojawieniu si drobnoustrojw oportunistycznych i opornych na powszechnie stosowane antybiotyki szczepami szpitalnymi. Zakaenia przebiegaj skpoobjawowo, a jedynym sygnaem choroby moe by gorczka lub wstrzs. W takich ...... chce wiedziec wiecej ...NADZR NAD ZAKAENIAMI SZPITALNYMI – ROZWIZANIA PRAWNENADZR NAD ZAKAENIAMI SZPITALNYMI – ROZWIZANIA PRAWNE

THE SURVEILLANCE OF NOSOCOMIAL INFECTIONS – LEGAL ISSUANCE

Streszczenie

W artykule zaprezentowano najwaniejsze programy nadzoru nad zakaeniami, prowadzone na wiecie oraz w Polsce. Przedstawiono take akty prawne regulujce nadzr nad zakaeniami szpitalnymi, w tym nad antybiotykoopornoci drobnoustrojw, zarwno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.

Organizacja sieci nadzoru ...... chce wiedziec wiecej ...