www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
5/2005


Opatrunki nowej generacji Maria T. Szewczyk, Justyna CwajdaMaria T. Szewczyk

Justyna Cwajda

Opatrunki nowej generacji*

Kontynuacja bada G. Wintera dotyczcych wpywu wilgoci na proces gojenia doprowadzia do zdefiniowania cech opatrunku przyjaznego ranie – pobudzajcego proces gojenia i zapewniajcego jednoczesn, efektywn ochron delikatnych struktur rany przed uszkodzeniem. Turner w 1979 roku zebra postulowane cechy i opracowa model opatrunku idealnego, ktrego zasadnicz funkcj jest zapewnienie wilgotnych, stymulujcych ...... chce wiedziec wiecej ...LECZENIE RAN OPARZENIOWYCH, URAZOWYCH I PRZEWLEKLE ZAKAONYCH OPATRUNKAMI Z DODATKIEM SREBRALECZENIE RAN OPARZENIOWYCH, URAZOWYCH I PRZEWLEKLE ZAKAONYCH OPATRUNKAMI Z DODATKIEM SREBRA

THE TREATMENT OF POSTBURN, POSTTRAUMATIC AND CHRONICALLY INFECTED WOUNDS WITH USE OF SILVER CONTAINING DRESSINGS

Streszczenie

Opatrunki ze srebrem s powszechnie uywane w leczeniu ran, szczeglnie oparze, przewlekych owrzodze i wszystkich ran wymagajcych miejscowego postpowania przeciwbakteryjnego. Wpyw nowoczesnych opatrunkw zawierajcych srebro na proces gojenia jest niejasny. ...... chce wiedziec wiecej ...METODY OPRACOWANIA RANMETODY OPRACOWANIA RAN

METHODS OF WOUND DEBRIDEMENT

Streszczenie

Jednym z czciej wystpujcych rodzajw ran przewlekych s owrzodzenia ylne goleni. Ich leczenie jest trudnym, zazwyczaj cigncym si w czasie procesem, ktry moe trwa nawet kilkadziesit lat. Rana przewleka utrudnia codzienne ycie i uzalenia chorego od opieki medycznej.

Leczenie miejscowe jest jednym z wielu elementw waciwej i skutecznej terapii owrzodze ylnych. Tak zwany zoty standard zachowawczej ...... chce wiedziec wiecej ...WSPӣCZESNE SZCZEPIONKI NOWYM NARZDZIEM W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKANYMWSPӣCZESNE SZCZEPIONKI NOWYM NARZDZIEM W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKANYM

CONTEMPORARY COMBINATION VACCINES AS A NEW TOOL FOR THE PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES

Streszczenie

Praca omawia zagadnienia zwizane ze stosowaniem wspczesnych szczepionek skojarzonych. W wielu krajach Unii Europejskiej wypary one z programw szczepie ochronnych szczepionki tradycyjne, gdy stanowi nowoczesne narzdzie w zapobieganiu chorobom zakanym, zwaszcza u maych dzieci, u ktrych podczas ...... chce wiedziec wiecej ...