www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
4/2005


Profilaktyka i leczenie zakae stopy cukrzycowej - opr. Edyta Simoska-CichockaProfilaktyka i leczenie zakae stopy cukrzycowej wytyczne amerykaskiego towarzystwa chorb zakanych

Diagnosis and Treatment of Diabetic Foot Infections guidelines of infectious disea ses society of amerika

Benjamin A. Lipsky1,a

Anthony R. Berendt2,a

H. Gunner Deery3

John M. Embil4

Warren S. Joseph5

Adolf W. Karchmer6

Jack L. LeFrock7

Daniel P. Lew8

Jon T. Mader9,b

Carl Norden10

James S. Tan11

Zakaenia stp u osb chorujcych na cukrzyc s czstym i kosztownym problemem. ...... chce wiedziec wiecej ...LECZENIE MIEJSCOWE OPARZE POREDNIEJ GRUBOCI SKRYLECZENIE MIEJSCOWE OPARZE POREDNIEJ GRUBOCI SKRY

WOUND HEALING OF SUPERFICIAL AND DEEP PARTIAL THICKNESS BURNS

Streszczenie

Przedstawiono zagadnienia zwizane z epidemiologi, etiopatogenez, objawami, pierwsz pomoc oraz miejscowym leczeniem powierzchownych i gbokich oparze skry poredniej gruboci.

Summary

Author presents epidemiology, etiology, pathogenesis, main clinical signs and topical treatment of superficial and deep second degree burns.

Sowa ...... chce wiedziec wiecej ...ENTEROBACTER – WANE PATOGENY W ZAKAENIACH SZPITALNYCHENTEROBACTER – WANE PATOGENY W ZAKAENIACH SZPITALNYCH

Streszczenie

Zakaenia szpitalne, ktrych czynnikiem etiologicznym s paeczki Gram(–) z rodziny Enterobacteriaceae, mimo malejcej czstoci wystpowania na rzecz zakae wywoywanych przez ziarenkowce, stanowi powany problem kliniczny.

Paeczki z rodzaju Enterobacter s w ostatnich latach coraz czciej uznawane za istotne patogeny, mogce by przyczyn zarwno infekcji nabytych w rodowisku pozaszpitalnym, jak ...... chce wiedziec wiecej ...NATURALNY BALSAM PRZECIW ODLEYNOM DR BETA® ANTICUBIT®NATURALNY BALSAM PRZECIW ODLEYNOM DR BETA® ANTICUBIT®

NATURAL ANTI BEDSORES BALM DR BETA® ANTICUBIT®

Streszczenie

Przedstawiono nowoczesny preparat przeznaczony do profilaktyki odleyn, w ktrym skadnikami aktywnymi s pachnce, naturalne olejki eteryczne z rolin. Wiedza z zakresu aromaterapii na temat biologicznej aktywnoci tych olejkw oraz z dziedziny kosmetologii umoliwia opracowanie produktu, ktry w optymalny sposb zapobiega odleynom, agodzi ...... chce wiedziec wiecej ...