www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
3/2005


Terapia obrzku limfatycznego (koczyny grne i dolne) - Wojciech Witkowski, Wojciech JasekTerapia obrzku limfatycznego (koczyny grne i dolne)

Treatment of upper and lower extremities lymphedema

Wojciech Witkowski

Wojciech Jasek

Streszczenie

Obrzk limfatyczny polega na gromadzeniu si, w wyniku dysfunkcji ukadu chonnego, bogatobiakowego pynu rdmiszowego w skrze i tkance podskrnej. Gdy nieznana jest przyczyna lub obrzk rozwija si jako wynik wrodzonych dysfunkcji limfatycznych, mwimy o obrzku pierwotnym. Natomiast, jeli znamy przyczyny, okrelamy go jako ...... chce wiedziec wiecej ...NOWE POGLDY NA PROFILAKTYK ZAKAE SPOJWEK U NOWORODKWNOWE POGLDY NA PROFILAKTYK ZAKAE SPOJWEK U NOWORODKW

A NEW OUTLOOK UPON NEBORN’S CONJUNCTIVA INFECTIONS PREVENTION

Streszczenie

Najczstszym czynnikiem etiologicznym zapalenia spojwek u noworodkw jest zakaenie S. aureus, S. epidermidis oraz Chlamydia trachomatis. Szacuje si, e co roku z tego powodu lepnie 1000–4000 noworodkw. Za najprostszy sposobw profilaktyki uwaano dotychczas leczenie zakae drg rodnych w czasie ciy oraz przeprowadzanie zabiegu ...... chce wiedziec wiecej ...ZNACZENIE ZAKAE W TRUDNO GOJCYCH SI RANACHZNACZENIE ZAKAE W TRUDNO GOJCYCH SI RANACH

HEANING OF INFECTION IN NONHEALING WOUNDS

Streszczenie

Zakaenie rany pozostaje nadal bardzo trudnym problemem. Lokalizacja i czas trwania tego procesu decyduj o intensywnoci mechanizmw obronnych i o rozprzestrzenianiu si zakaenia. Zakaenie jest nasilone przez zmieniajce si waciwoci patogenw i obszar objtych infekcj tkanek. Strategia terapeutyczna powinna dy do eliminacji patogenw, usunicia martwiczych tkanek i ...... chce wiedziec wiecej ...PNEUMOCYSTIS JIROVECII – CZYNNIK ETIOLOGICZNY PNEUMOCYSTOZOWEGO ZAPALENIA PUCPNEUMOCYSTIS JIROVECII – CZYNNIK ETIOLOGICZNY PNEUMOCYSTOZOWEGO ZAPALENIA PUC

PNEUMOCYSTIS JIROVECII – ETIOLOGICAL AGENT OF PNEUMOCYSTIC PNEUMONIA

Streszczenie

Do niedawna za czynnik etiologiczny pneumocystozowego zapalenia puc (PCP) uznawano drodaka z gatunku Pneumocystis carinii. W 2001 roku nastpia zmiana nazwy gatunkowej tego grzyba na Pneumocystis jirovecii. W pracy przedstawiono aktualne pogldy na systematyk, waciwoci i chorobotwrczo P. jirovecii, ...... chce wiedziec wiecej ...CZYNNIKI RYZYKA ZAKAE MIEJSCA OPEROWANEGOCZYNNIKI RYZYKA ZAKAE MIEJSCA OPEROWANEGO

RISK FACTORS OF SURGICAL SITE INFECTIONS

Streszczenie

Zakaenie miejsca operowanego (ZMO) jest powikaniem po operacji i czsto wie si ze wzrostem zachorowalnoci i miertelnoci, wydueniem hospitalizacji oraz zwikszeniem szpitalnych kosztw leczenia (10–20%). Chocia cakowita eliminacja zakae ran jest niemoliwa, ich redukcja do minimalnego poziomu moe mie znaczenie zarwno dla pacjenta, jak i stosowanych procedur ...... chce wiedziec wiecej ...UTRZYMANIE INTEGRALNOCI SKRYUTRZYMANIE INTEGRALNOCI SKRY

MAINTAINING SKIN INTEGRITY

Streszczenie

Utrzymanie integralnoci powok ciaa jest jednym z waniejszych celw opieki medycznej u chorych, ktrzy znajduj si pod wpywem czynnikw oddziaywujcych na skr. Przerwanie jej cigoci wie si ze zwikszeniem ryzyka wnikania mikroorganizmw i rozwoju lokalnego zakaenia. Wymaga indukcji procesw zapalnych, a nastpnie naprawczych, w celu odzyskania cigoci i zamknicia drogi drobnoustrojom. W ...... chce wiedziec wiecej ...