www.zakazenia.org.pl

  

 
3/2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Czy czyta Pan/Pani najnowszy numer Zakae?
Poka wyniki
 

 

suplement jabłkowski  

 

 
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

 

 
 
 
 
1/2004


Program „czyste rce” 
Programme „clean-hands” 
Program „czyste rce” 
Programme „clean-hands” 
Streszczenie 
Higiena rk jest uwaana za podstawowy czynnik zmniejszenia czstoci zakae szpitalnych. Przecitnie zasad waciwej higieny rk przestrzega okoo 50% pracownikw. Alkoholowe roztwory do dezynfekcji rk zmniejszaj czsto wystpowania zakae szpitalnych. S one bardziej efektywne w porwnaniu ze standardowym myciem za pomoc wody z mydem. Najwaniejszymi czynnikami w strategii ...... chce wiedziec wiecej ...